Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

6479 55b6 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viayox yox

February 04 2015

Przy nikim nie czułam się tak bezpieczna jak przy nim i nikt inny dotychczas mnie tak pięknie nie kochał.
— i nie wymyśliłam jeszcze sposobu, w jaki mogłabym Ci za to podziękować / Janusz Leon Wiśniewski, Łóżko
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
Gdy pierwszy raz napisałeś nie miałam pojęcia, że się w Tobie zakocham. Stało się, poznałam Cię i zobaczyłam jak podobni jesteśmy. Idealni dla siebie.
— perfekcyjnie dopasowani, kochanie
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
Napełnię to miejsce tak wielką miłością, że nie usunie jej pan przez dziesięć wcieleń. Napełnię to miejsce tyloma promieniami słońca, że nawet człowiek, który przez pięćdziesiąt lat patrzył w słońce, będzie musiał zmrużyć oczy.
— bo jestem do tego zdolna, proszę pana / ''Miłość żyje wiecznie''
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
(…) pamiętasz tamtą noc? (…) Twój oddech nad moją twarzą, w moich oczach, dotarł aż do siatkówki. Czy bliskość może być jeszcze bliższa? Jakże często o tym śniłem, wciąż te same obrazy. Objąć Cię tak mocno, a potem zostać tak na zawsze. I tylko czuć Twój oddech.
— tak można nawet umierać / Daniel Glattauer (z książki Wróć do mnie)
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
Wiesz, że ja zawsze tęskniłam za Tobą już troszeczkę, nawet gdy byłeś blisko mnie. Tęskniłam już tak sobie trochę na zapas. Żeby później tęsknić mniej, gdy już pójdziesz do domu.
— i tak nie pomagało..
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
Obserwowanie śpiącego ukochanego należy do wielu cudów tego świata: bez jego wzroku i świadomości przez słodką chwilę masz dostęp do jego duszy; bezbronny jest wówczas całkowicie, (...) po męsku czysty, dziecięco kruchy.
— jesteś moim ósmym cudem świata, nie tylko, kiedy śpisz / Truman Capote
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
Te śmieszne miny gdy coś ci nie smakuje, twoje usta wykrzywiają się w każdą możliwą stronę, wyglądasz wtedy tak słodko, że mam ochotę się śmiać i w tym samym czasie podbiec do ciebie i cię pocałować.
— tak, tak, tak, lubię Twoje miny:)
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę.
— osiem to mało. jestem przerażona w każdej sekundzie dnia, w którym Cię nie widzę / Ochocki, Vithren
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
i wiesz, co najbardziej uwielbiam? kiedy leżysz obok mnie, tak blisko, że czuję jak powoli oddychasz. i patrzysz mi w oczy, tak przesadnie mocno, jakbyś chciał w nich coś ujrzeć. potem uśmiechasz się i gładzisz kciukiem mój policzek.
— i wiesz? kocham Cię.
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
Marry me? a) yes b) a c) b
— więc jak będzie, kochanie? :)
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca

Mam serce wypełnione Tobą po brzegi.

Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
czerpię siłę z przebywania z tobą.       
— sprawiasz, że mogę istnieć / Nicholas Sparks 'I wciąż ją kocham'
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
Kobieta nie zawsze potrzebuje romantyka. Bądź od czasu do czasu bezczelny, brutalny, pociągnij ją za sobą, przyciśnij do ściany i pocałuj tak by straciła oddech. 
— ♥ ♥ ♥
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— bo ono tak cudownie bije / Jakub Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
Bo bardzo wysoko cenię fakt, że zaistniałeś w moim życiu. Ostatnio zresztą trudno używać słów takich jak „cenię”. Ostatnio czasami wydaje mi się, że słowa są za małe. Dlatego dziękuję Ci. Dziękuję Ci z całą powagą i nieuchronnym lekkim wzruszeniem za to, że jesteś. I że ja mogę być.
— dziękuję całą sobą
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat.
— czekając na bajkę na dobranoc / Jakub Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca

Nakruszyłeś szczęściem w moim życiu.

— nie sprzątaj.
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
chciałabym na zapas.  napatrzeć się, nasłuchać, nauśmiechać.  z Tobą chciałabym.
— żebym Cię mogła dawkować w tygodniu jak tabletki
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
mapa Twojego ciała (równoleżniki ramion południki łydek)
— zabłądziłam
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl